Wzrost zysku i płynności dzięki machine learning i sztucznej inteligencji

  • Zwiększ zyski dzięki Artificial Intelligence & Machine Learning:

  • Zwiększ efektywność logistyki i transportu. Zmniejsz koszty magazynu i koszty zapasów, Zwiększ satysfakcję klientów

  • Stwórz firmę opartą o zarządzanie danymi

  • Poznaj zwyczaje klientów, zwiększ sprzedaż dzięki lepszej analityce i prognozom

  • Ogranicz koszty i wydatki

  • Stwórz przewagę konkurencyjną dzięki wykorzystaniu danych, prognoz i analiz

  • Zautomatyzuj prognozy kosztów na podstawie danych historycznych

  • Łatwiej ściągaj należności, popraw politykę kredytową, przewiduj ryzyko bankructwa kontrahentów

  • Zapobiegaj defraudacjom, błędom dzięki zaawansowanym narzędziom analiz

  • Analizuj zapasy, zwiększ rotację towarów, zwiększ satysfakcję klienta

Zwiększ rentowność dzięki:

– Precyzyjnym prognozom sprzedaży,
Lepszym zarządzaniu zapasami
Prognozowaniu ryzyka kredytowego
– optymalnemu zarządzaniem należnościami
– Wykrywaniu błędów i defraudacji
– Optymalizacji transportu i logistyki

HAWK System to:

Zespół algorytmów opartych na technologiach Big Data/ Machine Learning optymalizujących zarządzanie.

Serwer Business Intelligence – wyniki prognoz, dane wejściowe i wyjściowe.

– Dokonaj cyfrowej transformacji firmy, wykorzystaj dane dostępne w przedsiębiorstwie, oraz dane ze źródeł zewnętrznych.
– Skorzystaj z prognoz sprzedaży wygenerowanych za pomocą algorytmów opartych na Machine Learning,
Zaplanuj poziom zapasów i aktywności logistycznej wykorzystując do maksimum dostępne dane, które i tak posiadasz
Oceń ryzyko kredytowe i zarządzaj należnościami
– Wykryj błędy i defraudacje za pomocą AI (sztucznej inteligencji)

Korzyści:

-Dostosowanie poziomu aktywności do przewidywanej sprzedaży
-Lepsze Zarządzanie poziomem zapasów
-Optymalizacja przestrzenie magazynowej
-Polepszenie precyzji prognoz
-Zarządzanie wolno rotującymi zapasami
-Zwiększenie poziomu satysfakcji klienta dzięki skrócenie terminu realizacji zamówień.

HAWK System to także zaawansowany system rachunkowości zarządczej opartej na zasobowo-procesowym rachunku kosztów – RCA:

– Czytelna graficznej prezentacji danych.
– Połączenie informacje pochodzące z różnych źródeł i baz danych.
– Agregacja i analiza danych jednym rzutem oka.

Co daje HAWK?

– lepsze decyzje menedżerskie
– poprawa wyników i efektywności organizacji dzięki intuicyjnemu i graficznemu przedstawieniu kluczowych informacji
– Wzrost potencjału sprzedażowego
– Obniżenie strat związanych z błędami defraudacjami
– Dostęp do danych umożliwiających planowanie działań z wyprzedzeniem
– Dane do wykorzystania w bieżących działaniach biznesowych
– Zaawansowana analityka

Skontaktuj się z nami:1
Dzień Dobry
Jak możemy pomóc ?
Powered by