Oto kalkulator korzystający z modelu M-Score autorstwa Messoda D Beneisha.


Zastosowanie technik sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence), a w szczególności jej dział jakim jest uczenie maszynowe (Machine Learning) otwiera wiele możliwości przy analizie kredytowej . Modele Machine Learning oferują wiele zalet w porównaniu z dotychczasowymi metodami oceny ryzyka kredytywego. Każdy, kto posiada styczność z finansami, biznesem lub księgowością rozumie konsekwencje zatorów płatniczych. Ryzyko kredytowe kontrahentów jest ważnym czynnikiem, zarówno dla korporacji działającej na 4 kontynentach, jak i dla lokalnej kilkuosobowej firmy.

Bankructwo kontrahenta, lub fakt zalegania z płatnością jest statystycznie rzecz ujmując mierzalnym i przewidywalnym zdarzeniem, które podlega procesom zarzadzania w przedsiębiorstwie, zwykle nie pojawia się jak grom z jasnego nieba.

Wiele branż, co do zasady, nie jest w stanie wyeliminować ryzyka kredytowego, przykładowo dostawcy gazu i prądu są niejako skazani na ryzyko zaległości klientów detalicznych, bowiem rozwiązania typu „prąd na monetę” stanowią odpowiedź jedynie dla wąskiego grona ich klientów. Z tego względu warto zapoznać się z ofertą Hawk Systems. Poniżej prezentacja ciekawego narzędzia jakim jest M-Score.


Autor modelu M-Score dokonał analizy zestawu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Na tej podstawie opracował wzór wyliczany z wybranych pozycji sprawozdań finansowych. Korzysta przy tym z kryterium typu "przekracza/nie przekracza". Kryterium to wyliczane jest na podstawie zmian wybranych pozycji sprawozdań finansowych. Wskaźnik M-Score klasyfikuje sprawozdania na takie, które być może podlegały manipulacji lub nie. Umożliwia to wykrycie "kreatywnej księgowości", potencjalnie niewiarygodnych, zmanipulowanych sprawozdań finansowych.

Wikipedia informuje, że model Beneish M-Score trafnie sygnalizował manipulację sprawozdań Enronu zanim doszło do jego bankructwa.

W celu skorzystania z kalkulatora należy wpisać w polach poniżej wybrane wartości pozycji sprawozdań finansowych. Kalkulator wylicza pod tabelą składowe wskaźniki modelu. Następnie na podstawie przypisanych wag wyliczany jest jeden zagregowany wskaźnik M-Score opatrzony komentarzem.

Dane zawarte w sprawozdaniach finansowych zawierają wiele ukrytych tego typu zależności. Analiza i określenie takich i podobnych zależności to podstawa do stworzenia modeli Machine Learning. Mogą one wspierać podejmowanie decyzji kredytowych i prognozowanie wyników finansowych.

Skontaktuj się z HAWKSYS, aby uzyskać ofertę na wykonanie modelu Machine Learning dostosowanego do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.

Kalkulator wskaźnika Beneish M-Score Wartości okresu N Wartości okresu N-1
Należności Bieżące
Aktywa Obrotowe
Inne Inwestycje Krótkoterminowe
Rzeczowe Aktywa Trwałe
Aktywa Ogółem
Zobowiązania Krótkoterminowe
Zobowiązania Długoterminowe
Sprzedaż Ogółem
Koszt Wł.Sprzedanych Produktów, Tow. i Mat.
Amortyzacja
Koszty Zarządu i Sprzedaży
Gotówka Ogółem
Podatek


DSRI = 0 [Należności Bieżące (t) / Sprzedaż(t)] / [Należności Bieżące(t-1) / Sprzedaż(t-1)]
GMI = 0 [(Sprzedaż(t-1) - Koszt Wł.Sprzedanych Produktów, Tow. i Mat.(t-1)) / Sprzedaż(t-1)] / [(Sprzedaż(t) - Koszt Wł.Sprzedanych Produktów, Tow. i Mat.(t)) / Sprzedaż(t)]
AQI = 0 [1 - (Aktywa Obrotowe(t) + Rzeczowe Aktywa Trwałe(t) + Inne Inwestycje Krótkoterminowe(t)) / Aktywa Ogółem(t)] / [1 - ((Aktywa Obrotowe(t-1) + Rzeczowe Aktywa Trwałe(t-1) + Inne Inwestycje Krótkoterminowe(t-1)) / Ogółem(t-1))]
SGI = 0 Sprzedaż(t) / Sprzedaż(t-1)
DEPI = 0 [Amortyzacja(t-1)/ (Rzeczowe Aktywa Trwałe(t-1) + Amortyzacja(t-1))] / [Amortyzacja(t) / (Rzeczowe Aktywa Trwałe(t) + Amortyzacja(t))]
SGAI = 0 (Koszty Zarządu i Sprzedaży(t) / Sprzedaż(t)) / (Koszty Zarządu i Sprzedaży(t-1) / Sprzedaż(t-1))
LVGI = 0 [(Zobowiązania Krótkoterminowe(t) + Zobowiązania Długoterminowe(t)) / Aktywa Ogółem(t)] / [(Zobowiązania Krótkoterminowe(t-1) + Zobowiązania Długoterminowe(t-1)) / Aktywa Ogółem(t-1)]
TATA = 0 ((Zmiana Kapitału Obrotowego Netto - Zmiana Środków Pieniężnych i Ekwiwalentów - zmiana Podatku Doch- Amortyzacja)/Aktywa Ogółem(t))


Dziękuję bardzo za konsultacje przy tworzeniu kalkulatora
prof. nadzw. dr hab. Arturowi Hołdzie z UEK

Skontaktuj się z nami: