Analityka – Carsharing

System analityczny optymalizujący zarządzanie flotą pojazdów elektrycznych (car sharing, scooter sharing, bike sharing) poprzez:

Prognozowanie natężenia ruchu i popytu na usługi wynajmu. Wzrost zysku i płynności dzięki wyższej efektywności wykorzystania aktywów (pojazdów). Jest to kluczowy parametr dla każdej firmy zarządzającej flotą, ze względu na możliwość zaplanowania działań w krótkim i średnim okresie. Ilość wynajętych pojazdów waha się w szerokim zakresie i jest zależna od wielu czynników. Ich zrozumienie jest kluczem do rentownego działania

System do wielowymiarowej analizy i optymalizacji stref, cenników i innych parametrów modelu biznesowego.

Współpracuje z dowolnymi środowiskami bazodanowymi udostępnia zalecenia optymalizacyjne , raporty okresowe i bieżące.

System eliminuje straty wywołane przestojami niewynajmowanych pojazdów


1
Dzień Dobry
Jak możemy pomóc ?
Powered by