RCA

Zasobowo-Procesowy Rachunek kosztów

RCA, Resource Consumption Accounting czyli zasobowo procesowy rachunek kosztów to najbardziej zaawansowana forma rozliczania kosztów pośrednich.

Dla kogo stworzono HAWK?

Hawk System dedykowany jest firmom które generują duże ilości danych, i funkcjonują w dynamicznie zmiennym środowisku:
– centra usług wspólnych
– instytucje finansowe
– urzędy
– handel detaliczny
– ochrona zdrowia
– transport i logistyka
– firmy wykorzystujące IOT
– firmy informatyczne
– biura projektowe

HAWK Umożliwia:

– kalkulację kosztów nowych zleceń w oparciu o bazę danych efektywności bieżących procesów

– ustalenie i bieżącą aktualizację wskaźników KPI dla różnych procesów

– dokładne śledzenie kosztów bezpośrednich i pośrednich oraz wydajności zasobów ludzkich w organizacji.

– precyzyjne rozliczanie kosztów ogólnych

– identyfikację kosztów niewykorzystanych zasobów w firmie

– kalkulację i śledzenie zmian kluczowych wskaźników efektywności (KPI)

– wyliczanie wielopiętrowych kosztów i marż.

Hawk System Business Intelligence Analiza Sprzdedaży

Hawk System Business Intelligence Analiza Sprzdedaży

Jak najlepiej wykorzystać HAWK?

Jest stworzony pod kątem środowisk cechujących się:

– znaczącym udziałem procentowym kosztów płacowych

– niewielką ilością łatwo przypisywalnych kosztów bezpośrednich które obciążone są wysokimi marżami w celu pokrycia dużych kosztów ogólnych

– koniecznością prowadzenia złożonych rozliczeń z uwzględnieniem dużej liczby centrów kosztów, centrów przychodów, produktów, klientów lub innych wymiarów analitycznych

Hawk jest dostosowany do firm, gdzie biznes ma charakter procesowy, projektowy lub jest kombinacją tych dwóch modeli.

Hawk System Business Intelligence Sankey RCA

Hawk System Business Intelligence Sankey RCA

Jakie dane może wykorzystać HAWK?

HAWK może wykorzystać każde wartościowe dane o charakterze finansowym lub niefinansowym. Umożliwia on wizualizacje danych z istniejących systemów takich jak systemy księgowe, systemy ERP oraz danych niefinansowych takich jak czas pracy z systemów RCP (rejestracji czasu pracy) , systemy CRM, systemy ticketowe, workflow dokumentów.

Przykład schematu przepływu informacji

Hawk System to serwer Business Intelligence łączący dane z wielu źródeł

Hawk System to serwer Business Intelligence łączący dane z wielu źródeł

HAWK System to rozwiązanie dla Twojej firmy jeżeli występuje:
– duża ilość danych( sprzedaż detaliczna, dużo asortymentów magazynowych, dane z IOT,duża ilośc klientów, duża ilość parametrów procesowych produkcji)

– znaczący udział kosztów płacowych
– niewielka ilość łatwo przypisywalnych kosztów bezpośrednich, które obciążone są wysokimi marżami w celu pokrycia dużych kosztów ogólnych
– konieczność prowadzenia złożonych rozliczeń z uwzględnieniem dużej liczby centrów kosztów, centrów przychodów, produktów, klientów lub innych wymiarów analitycznych

Przykład wizualizacji, Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów:


HAWK Umożliwia:
– kalkulację kosztów nowych zleceń w oparciu o bazę danych efektywności bieżących procesów
– ustalenie i bieżącą aktualizację wskaźników KPI dla różnych procesów
– dokładne śledzenie kosztów bezpośrednich i pośrednich oraz wydajności zasobów ludzkich w organizacji.
– precyzyjne rozliczanie kosztów ogólnych
– identyfikację kosztów niewykorzystanych zasobów w firmie
– kalkulację i śledzenie zmian kluczowych wskaźników efektywności (KPI)
– wyliczanie wielopiętrowych kosztów i marż.

System współpracuje z głównymi typami baz danych dostępnych na rynku (Oracle, Microsoft T-SQL, Postgres SQL, MySQL,). HAWK współpracuje z wieloma systemami księgowymi oraz systemami ERP łącząc się i pobierając informacje z bezpośrednio z ich baz danych lub z firmowej hurtowni danych.

1
Dzień Dobry
Jak możemy pomóc ?
Powered by